koffein

Hur mycket koffein finns i kaffe?

Vad är koffein?

Koffein är en naturlig förening som finns i kaffe, te och kakao. Det används också i många energidrycker och kosttillskott, t.ex. ginseng, guarana och yerba mate. Det finns också i aspirin och paracetamol.

På kort sikt får koffein oss att känna oss pigga och energiska. Det kan dock också öka blodtrycket och hjärtfrekvensen, särskilt om det tas i stora doser. Det kan också orsaka huvudvärk, magont, ångest, sömnlöshet, nervositet, irritabilitet, skakningar och takykardi.

Koffein är en ingrediens som finns i många drycker runt om i världen, inklusive te, energidrycker, läsk, chokladmjölk. Men hur mycket koffein konsumerar du egentligen?

 

Hur mycket koffein är det egentligen i kaffet?

Mängden koffein i olika typer av koffeinhaltiga drycker kan variera ganska dramatiskt. Till exempel innehåller en kopp vanligt bryggt kaffe vanligtvis cirka 70 milligram rent koffein, medan en burk energidryck vanligtvis innehåller cirka 80 milligram. Denna skillnad beror till stor del på hur koffeinet extraheras från de bönor som används för att tillverka produkten.

Det finns dock många faktorer som påverkar den faktiska mängden koffein som finns i en viss produkt. Dessa är bland annat behållarens storlek, om produkten är filtrerad eller ofiltrerad, bryggningsmetoden, vattentemperaturen, hur länge kaffet får bryggas och vilken sorts bönor som används.

Dessutom kan koffeinhalten i samma produkt skilja sig åt beroende på var den produceras. Vissa länder producerar starkare kaffe, till exempel Colombia, medan andra producerar svagare kaffe, till exempel Kenya. Dessutom kan den typ av växt som används för att odla bönorna påverka koffeinhalten. Arabicabönor som odlas i Centralamerika tenderar till exempel att ha högre halter av koffein än de som odlas i Afrika.

Även koffeinhalten i olika märken av samma produkt kan variera. Även om Starbucks hävdar att deras espressoshots innehåller mindre koffein än rivaliserande kedjor som McDonald’s, är verkligheten den att den exakta mängden koffein i de två produkterna inte kan jämföras direkt på grund av skillnader i beredningsmetoderna.

 

 

Hur farligt är koffein?

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) rekommenderar gravida kvinnor att undvika att konsumera mer än 200 mg koffein varje dag. Denna mängd motsvarar två till fem koppar kaffe eller fyra koppar te.

Moderate caffeine consumption (less than 200 mg per day) does not appear to be a major contributing factor in miscarriage or preterm birth. [efn_note]Moderate Caffeine Consumption During Pregnancy. (n.d.). ACOG.[/efn_note]

Det finns dock inga bevis för att koffeinintag ökar risken för missfall. Viss forskning tyder på att måttlig konsumtion av koffein faktiskt kan minska risken för missfall. Men återigen, den här studien omfattade ett brett spektrum av intag, inklusive sådana som låg långt över de rekommenderade gränserna.

Andra studier har visat att höga halter av koffein under graviditetens tredje trimester kan påverka fostrets tillväxt. En studie visade att barn som föddes av mödrar som drack mer än 400 mg koffein per dag hade lägre födelsevikt än barn som föddes av mödrar som inte drack koffein. En annan studie visade att koffeinkonsumtion under andra halvan av graviditeten ökade risken för för tidig förlossning.

 

 

Koffein påverkan på vår kropp

Det vi vet är att kaffe innehåller cirka 200 milligram koffein per kopp. Denna mängd koffein räcker för att hålla många människor vakna och alerta under hela dagen.

Men vad vi inte vet är varför vi mår bra efter att ha druckit det. Är det på grund av själva koffeinet? Eller är det något helt annat?

Svaret ligger i det faktum att koffein motverkar adenosin. Adenosin är en kemisk budbärare i vår hjärna som spelar en roll i regleringen av sömnighet och energinivåer. När vi konsumerar koffein blockerar det effekten av adenosin, vilket gör oss mindre sömniga och mer energiska.

 

Hur vet jag att produkten innehåller koffein?

Om en produkt innehåller koffein som en del av smaken eller en tillsatt ingrediens ska detta alltid anges i ingrediensförteckningen under produktens namn. Drycker, med undantag för drycker baserade på kaffe eller te, som innehåller mer än 150 mg/l koffein måste märkas med ordet “Hög koffeinhalt” följt av koffeinhalten i milligram per liter inom parentes.

Relaterade bloggposter